Szanowni Rodzice - informacja Dyrektora Przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2019

Kozienice, 5 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice,

w związku z niekorzystnymi decyzjami w sprawie jakości edukacji, pracownicy oświaty postanowili zaprotestować przeciw dalszym, szkodzącym kształceniu i wychowaniu postanowieniom. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Kozienicach poinformował 2 kwietnia 2019 r., że  w Publicznym Przedszkolu nr 1 "POD TOPOLĄ"  w Kozienicach od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa i będzie trwać do odwołania, jeśli nie zostanie zawarte porozumienie między związkami zawodowymi  a rządem.

 Wiąże się to z trudnościami dla Państwa, Państwa dzieci oraz funkcjonowania przedszkola. W związku z taką skalą protestu, niemożliwe może okazać się zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci w przedszkolu. Mając na uwadze powyższe, proszę o zapewnienie dzieciom opieki w domu w czasie trwania strajku.

W przypadku zamknięcia przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecku w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

  • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły,
  • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Podstawa prawna: art. 32, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci. Taką mogą zapewnić dobrzy Nauczyciele, którzy na co dzień troszczą się o każde dziecko, identyfikują jego potrzeby i przygotowują odpowiednią ofertę edukacyjną. Wspólnie zadbajmy o kształcenie i wychowanie przyszłego pokolenia.

Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola: podtopolanr1.pl - proszę o sprawdzanie wiadomości.

                                                                          

Z poważaniem

Ewa Lenarczyk