O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność od 1 września 1971 roku w bloku przy ulicy Kopernika 1. Uroczystego otwarcia w obecnej siedzibie dokonano 4 stycznia 1973 roku. Od tamtego dnia stało się królestwem zabaw dla dzieci w nowych przestronnych salach i w ogrodzie przedszkolnym.

Aktualnie placówka dysponuje 5 salami dydaktycznymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, z zapleczem kuchennym, łazienkami dla dzieci, zapleczem gospodarczym, tarasami na zewnątrz oraz dobrze wyposażonym ogrodem zabaw, tonącym w zieleni.

Plac zabaw naszego przedszkola

 

Nasze Przedszkole posiada:

 • bardzo dobre warunki, 5 sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne, zaplecze kuchenne,
 • łazienki przy każdej sali ,
 • hol górny przystosowany do zajęć rytmicznych,
 • ogród z placem zabaw ze „ścieżką edukacji ekologicznej” służącą bezpośredniemu poznawaniu
 • w przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana karda pedagogiczna, stale podnosząca swoje kompetencje zawodowe,
 • realizujemy programy wychowania przedszkolnego oraz programy własne nauczycieli,
 • dbamy o dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój,
 • stwarzamy warunki do prawidłowej adaptacji dziecka w przedszkolu,
 • interesujemy się losami swoich absolwentów,
 •  posiadamy certyfikat „Placówka przyjazna środowisku”,

Podstawową działalnością dzieci jest zabawa, która rozwija pomysłowość i wyobraźnię. Rozwijamy sprawność fizyczną, nawyki higieniczne i nawyki prozdrowotne. Zajęcia i zabawy prowadzone są nowoczesnymi metodami pracy wśród których dominują: metody aktywne, pedagogika zabawy, gimnastyka twórcza.

Rozwijamy intelektualnie i przygotowujemy do szkoły zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dziecka. Tworzymy warunki do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, klasyfikowania i liczenia.


Wiodącym kierunkiem pracy przedszkola jest ekologia i ochrona środowiska. Wiedzę o środowisku przyrodniczym zdobywają dzieci poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie i pielęgnowanie roślin w kącikach przyrody.

 

Nasz ogród

W przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości i imprezy rodzinne oraz zajęcia dodatkowe:

 • nauka języka angielskiego
 • rytmika
 • nauka religii we wszystkich grupach wiekowych
 • kółko teatralne „Ekoludek”

Współpracujemy z placówkami oświatowymi z terenu miasta i gminy oraz z Ligą Ochrony Przyrody oddział w Radomiu, z Zarządem Lasów Państwowych, z Nadleśnictwem Dobieszyn, Nadleśnictwem Kozienice z „Rebą” Organizacją Odzysku SA w Warszawie.

Organizujemy: wycieczki edukacyjno – przyrodnicze przybliżające bliższe i dalsze środowisko:

 • Kozienicki Park Krajobrazowy
 • Skansen Wsi Radomskiej
 • Zoo w Warszawie
 • Farma iluzji okolice Dęblina
 • Magiczne ogrody w Janowie

wiele ciekawych imprez i uroczystości dla dzieci i ich rodziców oraz dla dzieci z przedszkoli naszej gminy, takie jak:

 • Festiwal Piosenki Ekologicznej
 • Święto Niezapominajki
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Święto drzewa
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Święto Niepodległości

Co miesiąc zapraszamy w progi naszego przedszkola profesjonalne zespoły teatralne i odbywa się teatrzyk dla dzieci.


Jesteśmy dumni z naszego przedszkola. Chcemy zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo, zaspokajać ich potrzeby, dawać im radość twórczego odkrywania rzeczywistości, wzbogacać ich wiedzę i doświadczenia.


Nasi absolwenci osiągają wysoką dojrzałość szkolną.

Struktura naszego przedszkola opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy czterech podmiotów: nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców i wychowanków.

Publiczne Przedszkole nr 1 „POD TOPOLĄ” w Kozienicach czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30

Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:


lub osobiście.

Adres placówki:


Publiczne Przedszkole nr 1”POD TOPOLĄ”
26-900 Kozienice, ul. Kopernika 11
tel.: (048) 614 65 63, (048) 611 32 01
fax: (048) 611 32 02