Program kółka teatralnego dla dzieci przedszkolnych pt. "Ekoludki bawią sie w teatr"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki.

Tworzenie w przedszkolu mini spektaklów pomaga zrealizować zadania dydaktyczno - wychowawcze, służy uatrakcyjnieniu zajęć.

Dobra, radosna zabawa dzieci, w której można dostrzec przekazywane im wartości wychowania teatralnego może być źródłem satysfakcji tak dla dzieci, rodziców jak i nauczyciela.

W toku, pracy pedagogicznej w przedszkolu wyłonił się pomysł pracy opartej na edukacji teatralnej dzieci. Doświadczenia w przygotowywaniu dziecięcych przedstawień, teatrzyków, inscenizacji i różnego rodzaju występów utwierdzają nas w przekonaniu, iż teatr w przedszkolu to doskonała forma pracy. Pozwala on być dziecku aktorem, scenarzystą, choreografem, dekoratorem a nawet reżyserem. Mając na uwadze to, jak wiele walorów posiadają zabawy teatralne i fakt, iż sprawiają ogromną radość i przyjemność postanowiłyśmy opracować program pozwalający na szerokie wykorzystanie tej dziedziny sztuki w przedszkolu. Program autorski pozwoli na takie przybliżenie teatru, aby małe dzieci mogły poznać jego tajniki dokładniej.

Sądzimy, że realizacja tego programu przyczyni się również do pełniejszego zaangażowania rodziców w życie przedszkola i umożliwi prezentację zdolności dzieci w środowisku lokalnym.

Program przeznaczony jest do realizacji w konkretnych grupach wiekowych: 5 i 6 latków.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dziecko przedszkolne wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby uniknąć wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych. Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Pobudzają wyobraźnię, ukazują dobro i zło. Dziecko wspaniale się bawi.

Praca w kółku teatralnym pozwala przywracać właściwą rangę językowi ojczystemu i krzewić kulturę żywego słowa. Zabawa w teatr służy precyzji mówienia, a jednocześnie eliminuje niektóre wady wymowy. Powierzenie małej roli dziecku z niewyraźną mową wpływa korzystnie na jego samopoczucie i status wśród rówieśników. Dziecko z niewyraźną mową pozbywa się kompleksów, czuje się ważne i akceptowane.

Zajęcia z zakresu edukacji teatralnej przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być prowadzone przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń. Zadaniem nauczyciela jest wykorzystanie jej na zajęciach tak, aby była ona atrakcyjna, zaspokajała potrzeby wszystkich uczestników i rozwijała ich wszechstronnie. Plastyka, muzyka i teatr umożliwiają dzieciom wyrażanie swoich przeżyć, pozwalają przenieść się w krainę marzeń i fantazji. Sztuka wyzwala pozytywne emocje, uczy wrażliwości, wiary we własne siły, poczucia własnej wartości. Dzieci wyzbywają się strachu i wstydu, „otwierają się”, nawiązują bliskie kontakty z rówieśnikami i nauczycielami. Wychowankowie uczą się odpowiedzialności i tolerancji dla cudzych potknięć i błędów oraz koleżeństwa. Bycie aktorem dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, że inni patrzą na nich z podziwem.

Zajęcia teatralne szczególnie korzystnie wpływają na dzieci nadpobudliwe ruchowo. Uczestnictwo w zabawie w teatr umożliwia im ekspansję ruchową w formie ćwiczeń ruchowych, naśladowczych, mimicznych. Zajęcia teatralne są również terapią dla dzieci, u których przejawia się nadpobudliwość w sferze emocjonalnej. Takie dzieci mają możliwość pozbywania się negatywnych emocji (gniew, złość, agresja, płacz, kłótliwość, skarżenie). Zabawy teatralne sprzyjają rozwojowi ruchowemu dzieci mniej ruchliwych i nieśmiałych.

Program kółka teatralnego przeznaczony jest do realizacji na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym. Program kładzie nacisk na aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej wyobraźni.

PROGRAM KÓŁKA TEATRALNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 pt. "EKOLUDKI BAWIĄ SIĘ W TEATR"

Pełen program do pobrania pod poniższym linkiem ( kliknij na link poniżej).