Ramowy rozkład dnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00 – 13:00

Ramowy rozkład dnia został opracowany przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej i jest dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

GODZINY

 

 ZAJĘCIA DNIA

 

6:00 – 8:00

 

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności opiekuńcze

 

 

8:00 – 8:45

 

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

 

 

8:45 – 9:00

 

Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience, przygotowanie do śniadania.

 

 

9:00 – 9:15

 

Śniadanie. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

 

 

9:15 – 9:45

 

(Dzieci 3-4 letnie)Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą. Zajęcia wychowawczo edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

 

 

9:15 – 10:15

 

(Dzieci 5-6 letnie) Jak wyżej.

 

 

9:45 – 10:00

 

Przygotowanie do wyjścia do ogrodu. Czynności samoobsługowe dzieci związane
z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze.

 

 

 

 

GODZINY

 

ZAJĘCIA DNIA

 

10:15 – 10:30

 

(Dzieci 5-6 letnie) Przygotowanie do wyjścia do ogrodu. Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze.

 

10:30 – 11:45

 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, badawcze, spacery i wycieczki. (w przypadku nieodpowiedniej pory – gry i zabawy ruchowe
w salach).

 

11:45 – 12:00

 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych
z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

 

12:00 – 12:30

 

Obiad. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

 

12:30 – 13:00

 

Odpoczynek, leżakowanie- dzieci z grupy I i II. Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

 

13 :00 – 14:00

 

W d.c. odpoczynek, leżakowanie - dzieci z grupy I i II. Zabawy relaksacyjne, terapia bajką, muzykoterapia. Indywidualna realizacja innych zadań edukacyjnych: dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dzieckiem zdolnym – dzieci starsze.

Zabawy w sali lub w ogrodzie – dzieci z grup; III, IV i V. Zabawy dowolne. Dydaktyczne, organizowane w sali lub ogrodzie, udział w zajęciach dodatkowych.

 

14:00 – 14:15

 

Przygotowanie się do podwieczorku. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

 

14:15 – 14:30

 

Podwieczorek. Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych
z samoobsługą dziecka, przygotowaniem do posiłku i kulturalnym zachowaniem przy stole.

 

14:30 -16:30

Zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane
z własnej inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.