Program adaptacyjny " I Ja będę przedszkolakiem"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Programem objęte są dzieci 3 – 4 letnie, które po raz pierwszy idą do naszego przedszkola. Skierowany jest on do rodziców dzieci przyjętych do przedszkola, pracowników przedszkola (kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego). Adaptacja dziecka do przedszkola jest zagadnieniem i zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym.

 „I Ja będę przedszkolakiem” jest programem, który ułatwi dzieciom zaadaptować się w przedszkolu, bezstresowo wprowadzić dziecko do przedszkola i uczynić go przedszkolakiem. Według słownika języka polskiego „ Adaptacja polega na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku”      

Dzień, w którym po raz pierwszy dziecko przychodzi do przedszkola, rozstaje się z rodzicami, jest bardzo ważny w jego życiu. Najczęściej dzieci przeżywają to bardzo mocno, czują się porzucone i nieszczęśliwe. Wówczas to pojawia się utrata poczucia bezpieczeństwa, sytuacja stresowa – lęk, złość, upór, gniew, a nawet agresja w stosunku od rówieśników i dorosłych. Nie zawsze psychika dziecka jest gotowa na tego typu nowe doświadczenia.             

Niekiedy sami dorośli wywołują u dziecka niepożądane zachowania .Rodzice również obawiają się tego dnia i niektórzy swoje obawy, lęki podświadomie przenoszą na dziecko. Mają bardzo dużo wątpliwości; między innymi niepokoją się jak będzie z rozstaniem, czy dziecko będzie płakać, czy wreszcie można zaufać nauczycielowi i personelowi przedszkola.     

 Żeby proces adaptacyjny przebiegał w miarę łagodnie, musi być ścisła współpraca rodziców z pracownikami przedszkola. Rodzice i nauczycielki winni dołożyć wszelkich starań, aby początkowe trudności były drobne i nie urosły do rangi problemu, a pobyt dziecka w przedszkolu już od pierwszego dnia był zapamiętany jako radosny okres w życiu. Pójście do przedszkola powinno być dziecku przedstawiane jako sprawa zupełnie naturalna, należy tak przygotować dziecko, aby ono było dumne, że będzie mogło wreszcie chodzić do przedszkola.

           

Zakładając, że dziecko rozpoczynające edukację przedszkolną jest w pełni gotowe do przekroczenia jego progów i tak należy poświęcić mu wiele uwagi i starań, aby owo „przekraczanie” odbyło się łagodnie i w miarę bezkolizyjnie.

 Proces wrastania dziecka w nowe środowisko ułatwi opracowany program.  

Cele i założenia ogólne programu

 Cel główny programu:                       

-  Adaptacja dzieci 3 , 4 i 5- letnich do przedszkola

 Cele szczegółowe programu:

 

Pomoże dzieciom w;    

 

 • przystosowaniu się do nowego środowiska,
 • poznaniu nauczycielek i innych pracowników,
 • poznaniu pomieszczeń przedszkola; sali zabaw, łazienki, szatni,
 • przezwyciężeniu strachu i lęku przed zmianą środowiska,
 • uświadomieniu sobie, że pobyt w przedszkolu może być dla nich ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania,
 • ukształtowaniu w sobie pozytywnego wizerunku przedszkola,
 • podejmowanie działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkole

Rodzicom pozwoli:                       

 

 • przezwyciężyć obawy przed zmianą środowiska swojego dziecka,
 • zapoznać się z nauczycielkami i pozostałym personelem,
 • zapoznać się z pomieszczeniami, warunkami i bazą przedszkola,
 • poznać wymogi stawiane dzieciom przez przedszkole,
 • zdobyć zaufanie do pracowników,
 • dokonać obserwacji zachowań dziecka na tle rówieśników,
 • zrozumieć znaczenie samoobsługi dziecka jako warunku lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym,       
 • nawiązać aktywną współpracę z przedszkolem,
 • zapewnić dzieciom optymalne warunki bezstresowego „wejścia” do przedszkola.                                                           

 Nauczycielkom pomoże:                         

 • poznać dzieci zapisane do przedszkola,             
 • obserwować dzieci, ich zachowanie w celu lepszego planowania pracy na wrzesień,
 • poznać rodziców dzieci, wprowadzić ich w życie przedszkola, poznać oczekiwania rodziców w stosunku do przedszkola.   

PROGRAM ADAPTACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 "POD TOPOLĄ" w Kozienicach

 Pełen program do pobrania pod poniższym linkiem ( prosze kliknąć na link poniżej).